Девушка и Дракон

Да пробудиш драконче...

Ангели пазители (откъс)

Нано (откъс)

Царска заръка (откъси)

Николай Теллалов