Талисман на борда

Истината за Златната ябълка

Монетата на Идун

Кукувиче

Небесни рудници (Небесные прииски)

Черно небе

Слънце за зимнина

Короната на мравките (Корона муравьев)

Европолис: БИТАКЪТ

Среща

Твърди криле (Жесткие крылья)

Войната на боговете

Николай Теллалов